Giao dịch thành công với phân tích liên thị trường

Giao dịch thành công với phân tích liên thị trường

Currency market (thị trƣờng giao dịch tiền tệ- ngoại hối) trong những năm gần đây nổi lên nhƣ một kênh đầu tƣ đầy thách thức và cơ hội. Với đặc tính thanh khoản cực cao, đòn bẩy cực lớn, market này đã và đang thu hút một số lƣợng đông đảo các nhà đầu tƣ nói chung và giới trader (ngƣời giao dịch mang tính đầu cơ ngắn hạn) nói riêng tham gia vô đây để tìm kiếm lợi nhuận. Bất chấp một sự thật là con số ngƣời thua luôn nhiều hơn con số ngƣời thắng. Theo những thống kê không chính thức thì trong thị trƣờng này có tới 80% ngƣời thua, 20% từ huề đến thắng và trong số 20% đó lại có 5% (của 20% = 1%/tổng số) trở nên giàu sụ từ thị trƣờng này. Tuy nhiên, những con số thống kê về tỉ lệ thắng/thua nhƣ trên không phải là một hằng số cố định mà biến động tăng, giảm tùy từng thời gian và từng vùng đất khác nhau trên thế giới.

Nhà cung cấp Việt Trader
Tác giả Việt Trader
Người dịch Việt Trader
NXB Việt Trader
Số trang 337
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Năm xb 2008

Giới thiệu sách

Chương I: Tổng quan về phân tích liên thị trường
Mục đích chƣơng này nhằm giới thiệu với bạn đọc về những vấn đề căn bản nhất trong phân tích liên thị trường (Intermarket analysis- IA) như tiền đề,  khái niệm,  đối tượng nghiên cứu , phương pháp thực hành... Qua đó đề cập đến vai trò của FA như là yếu tố chính  giúp hình thành tâm lý thị trường và xác lập xu hướng của giá, trong khi TA giống như là một nghệ thuật thiên về xác định thời điểm bán, mua.
 
Chương II: Đặc điểm của các đồng tiền chính
Mô tả đặc điểm của mỗi đồng tiền trong rổ tám đồng tiền chính của currency market. Mục đích của chương này là giúp trader có một cái nhìn từ tổng thể đến chi tiết bằng việc nắm vững các đặc trưng căn bản nhất của mỗi đồng tiền cũng như đặc điểm của nền kinh tế tương ứng với đồng tiền đó. Chương này là một phần quan trọng trong việc hình thành cái gọi là bản năng của trader (trader instinct)  , nó cho phép người giao dịch liên hệ các sự kiện xảy ra trong kinh tế đến hành động thị trường (market action) trong một khoảng thời gian cực ngắn. Bản năng này qua thời gian sẽ ngấm vào trader tự nhiên như hơi thở. Đạt đến trình độ này, mọi phân tích cơ bản dù dài dòng, phức tạp đến mấy cũng sẽ chỉ  tựa như một ý nghĩ thoảng qua trong đầu người trader. 
 

Sách mới cập nhật

Forex 101

Tác giả: Valerijus Ovsyanikas

Thương vụ để đời

Tác giả: Harry S. Dent, Jr.

Price Patterns

Tác giả: Martin J. Pring

1