Giao dịch thành công cùng Price Action - Masters

Giao dịch thành công cùng Price Action - Masters

Trong phiên bản Master này, tôi đã chọn 10 bài viết dựa trên các khái niệm được đề cập trong Kickstarter Edition với trọng tâm là giao dịch trong ngày. Họ bao gồm phân tích chuyên sâu về các công cụ giao dịch và khái niệm giao dịch được áp dụng cho giao dịch hành động giá. Tôi hy vọng bạn tìm thấy Sách điện tử này là người bạn đồng hành thân thiện cho việc học ngoại tuyến của mình và tôi chúc bạn mọi điều tốt nhất trong sự nghiệp giao dịch của mình.

Nhà cung cấp Galen Woods
Tác giả Galen Woods
Người dịch Galen Woods
NXB Galen Woods
Số trang 78
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Năm xb 2014

Giới thiệu sách

Sách mới cập nhật

Forex 101

Tác giả: Valerijus Ovsyanikas

Thương vụ để đời

Tác giả: Harry S. Dent, Jr.

Price Patterns

Tác giả: Martin J. Pring

1