STT Sàn Tiếng Việt Tiền gửi tối thiểu Tiền thưởng Đòn bẩy tối đa MT4 MT5 ENC(Tiền gửi tối thiểu) Đánh Giá
1 XM $ 5 $30 500/1 - Đánh giá WWW
2 Think Markets $ 250 $0 500/1 - Đánh giá WWW
3 Finesse Markets $ 200 $0 500/1 - Đánh giá WWW
4 USGFX $ 100 $0 500/1 - Đánh giá WWW
5 Pepperstone $ 200 $0 500/1 - Đánh giá WWW
6 FxPro $ 100 $0 500/1 - Đánh giá WWW
7 ForexTime FXTM $ 10 $0 30/1 - Đánh giá WWW
8 Tickmill $ 100 $30 500/1 - Đánh giá WWW
9 AxiTrader $ 1 $0 400/1 - Đánh giá WWW
10 Hot Forex $ 5 $30 1000/1 - Đánh giá WWW
11 RFC $ 100 $0 100/1 - Đánh giá WWW
12 NPBFX $ 10 $20 1000/1 - Đánh giá WWW
13 Nord FX $ 5 $0 1000/1 - Đánh giá WWW
14 IC Markets $ 200 $0 500/1 - Đánh giá WWW
15 FBS $ 1 $0 3000/1 - Đánh giá WWW
16 Royal Financial Trading $ 50 $0 400/1 - Đánh giá WWW
17 Forex FS $ 0 $0 400/1 - Đánh giá WWW
18 Exness $ 1 $0 9999/1 - Đánh giá WWW
19 Go Markets $ 200 $0 0/1 - Đánh giá WWW